Sölu og þjónustusvið Helstu verkefni sviðsins eru sala á búnaði og þjónustu fyrir bensínstöðvar og viðskiptavini móðurfyrirtækjanna og dreifingarsvið Olíudreifings og hönnun, þróun, eftirlit og viðhald á sérhæfðum búnaði til að geyma, meðhöndla og vinna eldsneyti.Um OlíudreifinguMeginstarfsemi Olíudreifingar er dreifing og birgðahald á fljótandi eldsneyti og þjónusta við olíubirgðastöðvar og bensínstöðvar.Móttaka pantanaOlíudreifing tekur ekki á móti pöntunum vegna afgreiðslu á fljótandi eldsneyti. Eldsneytið er pantað hjá viðkomandi söluaðila.

 

JAFNLAUNAMERKIOlíudreifing hlaut í ágúst síðastliðnum formlega jafnlaunavottun og leyfi Jafnréttisstofu til að nota jafnlaunamerkið sem gildir til ágúst 2023.

Meginmarkmið laganna um jafnlaunavottun er að konum og körlum sem starfa hjá sama atvinnurekanda skuli greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf og þannig stuðla að launajafnrétti kvenna og karla í samræmi við lög.  Þetta er því mikilvæg staðfesting á því að verklag við ákvörðun í launamálum hjá Olíudreifingu, byggist á málefnalegum sjónarmiðum og feli ekki í sér kynbundna mismunun

Úttekt á launagreiningu og jafnlaunastaðlinum er framkvæmd árlega og þarf Olíudreifing að uppfylla öll skilyrði staðalsins til að viðhalda vottuninni.

 Þann 12.febrúar s.l. kom til hafnar í Reykjavík nýtt skip Olíudreifingar eftir 4.200 sjómílna siglingu heim frá Adana í Tyrklandi þar sem skipið var smíðað í Akdeniz skipamsíðastöðinni. Skipinu var gefið nafnið Keilir sem er nafn í eigu Olíudreifingar og skip félagsins sem smíðað var í Kína 2002 bar. Keilir mun leysa af hólmi M/T Laugarnes sem verið hefur í eigu Olíudreifingar frá 1998. Samningur um smíði nýs skips var undirritaður í Reykjavík 16. janúar 2018 og er skipið smíðað samkvæmt hönnun skipasmðíðastöðvarinnar en Keilir er 5. skipið sem smíðað er skv. þessari sömu teikningu. Keilir er jafnframt fjóða tankskipið sem smíðað er fyrir Íslenska útgerð. Áður höfðu Stapafell I og Stapafell ll verið smíðuð fyrir Olíufélagið og Skipadeild Sambandsins á árunum 1962 og 1979 og siðan fyrri Keilir fyrir Olíudreifingu í Shanghai árið 2002. Samtals hafa verið ellevu olíuflutningaskip í eigu Íslendinga og eru þá undanskildir bátar.
Við smíði skipsins var ekki síst horft til framfara í öryggismálum. Í nýjum Keili eru miklar framfarir í öllu sem snýr að öryggi við flutning sjóleiðis á eldsneyti frá því sem er í Laugarnesinu. Má þar nefna að skipið er að sjálfsögðu með tvöföldum botni og birgðingi, tveimur aðalvélum ásamt tveimur stýrum og skrúfum sem veitir mikið öryggi við erfiðar aðstæður komi t.d. til bilunar á aðalvél en skipinu verður auðveldlega siglt með afli annarrar aðalvélar. Einnig er öll stjórnun skipsins markvissari og öruggari með tveimur skrúfum en ef aðeins væri einfalt drifkerfi. Skipið er auk þess búið öflugri bógskrúfu ásamt slökkvibúnaði ofl sem eykur allt á öryggi skipsins. Hitunarbúnaður er í öllum átta geymum sem málaðir eru með epoxy málningakefi frá Hempels en einnig eru til staðar þvottavélar til þvotta á farmgeymum. Átta Svanehoj farmdælur eru í skipinu eða ein í hverjum tank.

Eins og kunnugt er hlaut Olíudreifing forvarnarverðlaun VÍS og Vinnueftirlitsins 4. febrúar s.l. og voru þau afhent á ráðstefnunni „Áskoranir atvinnulífsins í öryggismálum“.  Þar kom fram að verðlaunin eru veitt fyrirtæki fyrir framúrskarandi forvarnir og öryggismál og að mati framangreindra aðila er Olíudreifing þar í fremstu röð.

Öryggis- og umhverfismál eru málaflokkur sem við í Olíudreifingu höfum lagt mikið upp úr að sinna sem best og er þessi málaflokkur sífellt umfangsmeiri í rekstrinum.  Við erum þakklát - og okkur þykir að sjálfsögðu mjög vænt um að fá viðurkenningu sem þessa en gerum okkur jafnframt grein fyrir því að hún er ekki loka punktur eða endir neins.

Öryggismál og forvarnir eru stanslaus vinna sem við munum kappkosta að sinna enn betur í dag en í gær.  Öryggismál snúast fyrst og fremst um að vernda umhverfið - sem og líf og heilsu starfsmanna okkar og annarra.  Það má því segja að þetta sé ekki síst lýðheilsumál. 

Við höfum reynt í samráði við VÍS - sem alla tíð hefur verið okkar tryggingafélag og einnig á síðari árum með vottunarfélagi okkar, BSI, að endurskoða og efla alla okkar verkferla og aga vinnubrögð.  Einnig erum við í mjög góðu  sambandi og samvinnu við þær opinberu stofnanir sem rekstur okkar heyrir undir s.s. Vinnueftirlitið og Umhverfisstofnun, því að öll höfum við sömu markmiðin sem er að fækka óhöppum og slysum.  

Reglubundnar heimsóknir fagaðila og úttektir á starfsemi Olíudreifingar veita okkur nauðsynlegt aðhald og hvatningu til að standa okkur betur og færir okkur aukna þekkingu sem nýtist við forvarnir innan fyrirtækisins.  Í síðustu úttekt BSI fengum við enga skriflega athugasemd en nokkrar ábendingar um það sem betur má fara.  Það er því augljóst að við munum kappkosta að halda okkur á þessari braut og eigi það að takast verðum við öll að leggja okkur fram.

 


Neyðarnúmer:

552‍6900


Svarað er í Neyðarnúmer allan sólarhringinn. Securitas sér um símsvörun og kemur boðum áfram til Öryggisnefndar ODR.

 

 

Hafðu samband